Chinese Books on Japanese and Korean Images of China

Wu Guangwei, Riben de Zhongguo xingxiang [How Japan Views China] (Beijing: Renmin chubanshe, 2010) Dong Xiangrong, Wang Xiaoleng, Li Yongchun, Hanguoren xinmuzhong de Zhongguo xingxiang [How the Koreans […]

Australia’s Relations with China in Turbulence

The new Australian government got off to a rocky start in its relations with China. Foreign Minister Julie Bishop drew China’s ire just 16 days after the new […]