Chinese Books on China and Global Governance

He Yafei, Xuanze: Zhongguo yu quanqiu zhili [Choice: China and Global Governance] (Beijing: Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2015) Tao Jian, Lin Hongyu, Zhongguo jueqi yu quanqiu zhili [The […]